انرژی چی پیشرفته (تکان دادن اجسام!)

فعال کردن انرژی چی به معنای جمع آوری تمام انرژی های بدن در یک نقطه و استفاده از آن به یک منظور خاص است.
برخی ها می گویند با این انرژی درونی، میتوان درد ها و بیماری هارا از بین برد ولی این در همه افراد، یکسان اثر نمی کند.
همچنین در مراحل پیشرفته تر می توان از انرژی چی یا کی برای تکان دادن و حرکت اجسام استفاده کرد.

مقاله انرژی چی (مقدماتی) 👇

https://mirasacademy.ir/chi-energy


نقشه راه یادگیری متافیزیک

مهدی ابراهیم زاده

مهدی ابراهیم زاده

من مهدی ابراهیم زاده هستم و بیش از 10 ساله که در زمینه متافیزیک تحقیق و پژوهش می کنم، و در اینجا قصد داریم تا به کمک هم دوباره به میراث نیاکانمون از متافیزیک جان تازه ببخشیم.نظرات

    پاسخی بگذارید