هیپنوتیزم و مانیه تیزم(برای مبتدیان)

در هیپنوتیزم شخص را بایستی از حالت بتا به آلفا برد…..سوژه : کسی است که هیپنوتیزم روی آن انجام میشود.پاس مغناطیسی : انتقال انرژی از طریق حرکت دادن دست ها به صورت افقی یا عمودی ) بیشتربه صورت افقی ( روی بدن سوژه.مانیه تیزم یعنی انتقال اتر سیال به بدن سوژه چه از طریق پاس […]

در هیپنوتیزم شخص را بایستی از حالت بتا به آلفا برد…..
سوژه : کسی است که هیپنوتیزم روی آن انجام میشود.
پاس مغناطیسی : انتقال انرژی از طریق حرکت دادن دست ها به صورت افقی یا عمودی ) بیشتر
به صورت افقی ( روی بدن سوژه.
مانیه تیزم یعنی انتقال اتر سیال به بدن سوژه چه از طریق پاس مغناطیسی و چه از طریق امواج
الکتریکی مغز.
در هیپنوتیزم شخص را بایستی از حالت بتا به آلفا برد. انرژی به فرد داده میشود. برای تغییر
ریتم مغزی اگر بخواهیم خیلی خواب سنگین شود فرد را در حالت تتا می بریم. بین حالت تتا و
دلتا همه مرزها شکسته میشود و خلاء اتفاق می افتد. بسته به موج الکتریکی مغز تو می توانی
مرزها را طی کنی. در حالت خلاء تونل خاکستری با عمق سیاه دیده میشود.

نیمکره های مغز :
مغز به دو نیمکره تقسیم می شود. نیمکره چپ و نیمکره راست. این دو نیم کره با یکدیگر در
ارتباط 100 % هستند. هر نیمکره اگر دچار اشکال شود نیمکره دیگر به آن کمک می کند.
قابلیت های نیمکره چپ مغز :
1 – نوشتن و خواندن 2 – تجزیه و تحلیل 3 – ریاضیات 4 – بررسی 5 – زبان و ارتباط
کلامی 6 – نویسندگی و فعالیت های مشابه
قابلیت های نیمکره راست مغز :
1 – تصور و تجسم 2 – شناخت رنگ 3 – موسیقی 4 – وزن و آهنگ 5 – خیالات و آرزو ها 6 –
تصاویر سه بعدی

هر نیمکره قسمت مخالف بدن را کنترل می کند. اگر در نیمکره راست اتفاقی بیفتد سمت چپ بدن دچار
اشکال می شود. وقتی سیستم بدن تو آیدا است شما از نیمکره راست استفاده می کنید و وقتی پنگالا
است از نیمکره چپ استفاده میکنید.
در حالت سوشومنا از جفت قابلیت های چپ و راست استفاده می کنی. بیش از 90 % مردم هیپنوتیزم
می شوند. 10 % دیگر کسانی هستند که :
1 – فوق العاده از لحاظ انرژی قوی هستند. 2 – بچه های زیر 6 سال ) صد در صد نیست ( 3 – پیرمردها
و پیر زن ها ) صد در صد نیست
• بهترین سن هیپنوتیزم کردن انسانها بین 8 تا 32 سالگی است. شرایط آب و هوایی روی هیپنوتیزم
اثر می گذارد. در جاهای گرمسیر تر راحت تر انجام می شود. انسان های سبزه و سیاه چهره نسبت به
انسان های سفید پوست یا زرد پوست زودتر هیپنوتیزم می شوند.
• کسی که هیپنوتیزم می کند باید این شرایط را رعایت کند :
1 – کم بخورد
2 – کم بخوابد

3- رختخواب هایی که مقداری خشن باشد بخوابد. چیزهای نرم و لطیف خیلی سریع انرژی را به خود
جذب می کنند.
4 – لباس های چسبان و تنگ نپوشد
5 – هنگام خواب به پهلوی راست بخوابد ) سر به سمت شمال یا جنوب باشد (
6 – اتاق خواب بایستی خنک باشد.
7 – بایستی قبل از خواب غذاهای محرک مثل غذاهای تند نخورد. بهتر است که ازغذاهای نباتی استفاده
کند. اول بهار و اول پاییز انرژی بدن بیشتر از فصل های دیگر است. بنابرین در زمستان بایستی کره ،
چربی های سبک و روغن استفاده کند و در تابستان خوردن قهوه و چای سفارش میشود. خوردن ماهی
برای تمام فصل ها خوب است. ماهی انرژی اتریک می دهد.
8 – این مواد را نباید استفاده کرد : کلم ، تره ، پیاز ، سیر ، تربچه ، نشاسته ، ادویه گوشت های
سنگین مثل گوشت گاو و گوشت خوک.

مانیه تیزور یا هیپنوتیزور خوب است که بتواند تشعشعات مغناطیسی بدن خود را برای این دو چیز مدنظرداشته باشد :
1 – شدت جریان های عصبی یعنی این که پرانای لازم را به آن قسمت از بدن که انتقال دهنده انرژی است هدایت کند.
تمرین تراتاکا : روی شمع در حال سوختن بر روی شعله تمرکز کنید. نه قسمت آبی بلکه قسمت زرد. یا روی شعله
رقصان بدون پلک زدن.
2 – قابلیت پوست برای هدایت کافی قوه مغناطیسی
پوست را بایستی تمیز نگه داشت. دست های خشن نمی تواند انرژی را منتقل کند. دستها باید همیشه تمیز باشد. ناخن ها
و موهای بلند انرژی را هدایت می کند. نوک گرد ناخن انرژی را به یک سمت هدایت می کند. نوک پهن انرژی را به همه
طرف پخش می کند.
در بدن هفتاد و دو هزار نادی وجود دارد. چاکرا ها با شبکه پرانیک یا نادی ها به هم مرتبط هستند. شبکه نادی مثل رگها
در همه جای بدن پخش هستند. پرانایی که از بینی وارد بدن می شود در نادی ها حرکت می کند و به چاکرا ها منتقل
میشوند.
مراحل مختلف هیپنوتیزم :
مرحله اول : مرحله لوتارژیک یا هیپنوتیزم ایده آل
مرحله دوم : خواب سبک
مرحله سوم : خواب
مرحله چهارم : خواب عمیق
مرحله پنجم : سومنامبولیسم یا خواب گردی
مرحله ششم : سومنامبولیسم عمیق

در سه مرحله اول درجات زیادی از آگاهی برای سوژه اتفاق می افتد که این خاطره ها ضمن وضعیت
خلسه یا خاطرات زندگی گذشته برایش اتفاق می افتد.
در دو پله اول و دوم سوژه ممکن است در مقابله و یا مبارزه نتواند چشمش را باز کند و یا اگر به او
تلقین بیشتری شود نمی تواند دست خود را خم کند.
در مرحله سوم از طریق تلقینات هیپنوتیزمی تسلط خوبی بر عضلات ارادی پیدا می کند. در مرحله سوم
که خواب ساده است ، عامل ) انرژی دهنده ( می تواند تغییر را بوجود آورد که سوژه نتواند بنشیند و نه
بایستد و با تلقین خوابش سنگین تر خواهد شد. مرحله سوم امکان پیدایش بی حسی و بی دردی وجود
دارد . در این وضعیت اگر از او بخواهیم سوژه می تواند از خواب و یا خلسه بیدار شود.
مرحله چهارم سوژه شرطی خواهد شد. هوشیاریش را فراموش می کند. آغاز مرحله فراموشی در این
مرحله سوژه با تلقین نامش را از یاد خواهد برد. ) سوژه این مرحله پس از بیداری حوادث و وقایع
زمان خلسه را به یاد نمی آورد.( حتی اگر چند ساعت هیپنوتیزم طول کشیده باشد به یادش نمی آید.
بیشتر از 20 تا 30 دقیقه خطرناک است.
مرحله پنجم آغاز خواب سومنامبولیسم است. در این وضعیت می توان به صورتی فراموشی پس از
بیدار شدن را به یاد آوریم . در این مرحله کاملا می توانید آن چیزی را که در ذهنتان وجود دارد در
مدت طولانی پاک کنید.
مرحله ششم : در این مرحله امکان دارد توهم بوجود آید.

نمونه های مختلف هیپنوتیزم :
1 – خیره شدن به شعله شمع ) تراتاکا ( یا یک شیئ نورانی ، کریستال یا ماه که ساده ترین روش است.
2 – پاس مغناطیسی
از فرق سر سوژه تا لگن ) چاکرای اول ( با کف دست راست پاس مغناطیسی میدهیم. 12 بار در امتداد
بدن به صورت رفت و برگشت باید پاس داده شود. کسانی که قدرت شان زیاد است فقط حرکت رفت را
انجام می دهند. حرکت دست باید خیلی کند و ملایم باشد تا چاکر ها انرژی بگیرند. ) روش مسمری (
3 – بوسیله انگشتان
انگشت اشاره و میانی را حدود 15 تا 20 سانتیمتر جلوی چشم سوژه قرار میدهیم به او می گوئیم به
نوک انگشتان خیره شود. انگشتان را به چشمها نزدیک میکنیم و پس از این که به چشم رسیدیم با
انگشتان روی پلک ها فشار می دهیم.
4 – روش پاندول
مثل روش تراتاکا است با خیره شدن به پاندول …. اطراف مه آلود میشود و خود سوژه باقی می ماند.

پایان

به زودی ویدیو های آموزشی متعدد و قوی جایگزین مقالات متنی میشوند تا شما عزیزان به واسطه در کنار هم بودن صوت و تصویر ، یادگیری بهتری داشته باشید

این مقاله فقط یک دید کلی و یک آموزش ابتدایی از هیپنوتیزم و مانیه تیزم بود و یادگیری این مهارت ها نیاز به دوره های پیشرفته و ارتباط مداوم با مدرس را دارد

لذا دوره های جامع و حرفه ای در این باره در میراث در حال تهیه هستن.

جهت اطلاع از از اخبار، اجراها، دوره ها و سایر موضوعات آکادمی متافیزیک میراث، می توانید مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Avatar
مهدی ابراهیم زادهنظرات

    پاسخی بگذارید