آموزش مگنو کینزی(مغناطیس جنبانی)

مگنوکینزی چگونه عمل میکند؟ احتمالا دیده اید که بدن برخی افراد مانند آهنربا عمل میکند و قاشق و اشیای فلزی دیگررا بهخود جذب میکند. برای برخی شاید این مهارت بی ارتباط با ذهن باشد و آنرا شعبده بازی یا شایدجادوگری بنامند اما حقیقت این است که درصدی از خون شما را عناصر آهن تشکیل می […]

مگنوکینزی چگونه عمل میکند؟

احتمالا دیده اید که بدن برخی افراد مانند آهنربا عمل میکند و قاشق و اشیای فلزی دیگررا به
خود جذب میکند. برای برخی شاید این مهارت بی ارتباط با ذهن باشد و آنرا شعبده بازی یا شاید
جادوگری بنامند اما حقیقت این است که درصدی از خون شما را عناصر آهن تشکیل می دهند
اشیای فلزی بنابراین اگر شما بتوانید بر جریان خون خود کنترل پیدا کنید خواهید توانست بر روی
هم از فاصله نزدیک تاثیر بگذارید که برای این کار باید ذهن خود را پرورش بدهید.

حرکات یوگا برای تقویت مگنو کینزی بسیار مفید میباشد

تمرین اول

ابتدا به مدت 11 دقیقه مدیتیشن کنید و خودتان را کاملا ریلکس کنید.
سپس یک قطب نما را روی میز چوبی قرار بدهید و خودتان در مقابل آن روی صندلی
بنشینید. به عقربه قطب نما نگاه کنید و روی آن متمرکز شوید.
تصور کنید یک انرژی آبی رنگ(به صورت هاله ای نورانی) از تمام سطح کفِ دستِ شما
خارج می شود و عقربه قطب نما را در بر میگیرد.
روی انرژی متمرکز شوید و تصور کنید که انرژی شروع به چرخیدن می کند و مانند
گرداب می چرخد.
تصور کنید که سرعت چرخش بیشتر شده و عقربه قطب نما را تحت تاثیر حرکت خود
قرار می دهد. این کار را برای 10 ثانیه انجام بدهید.
حالا تصور کنید که سرعت حرکت گردابی انرژی کمتر شده و به مرور غلیظ تر (با چگالی
تر) می شود. این کار را برای 10 ثانیه انجام بدهید.
اکنون تصور کنید که دوباره سرعت انرژی گردابی بیشتر می شود و عقربه قطب نما را
تحت تاثیر قرار می دهد.
این تمرین را هر روز انجام بدهید تا زمانی که بتوانید عقربه قطب نما را به حرکت در آورید.

تمرین دوم

تا زمانیکه در تمرین اول مهارت کافی را کسب نکرده اید این تمرین را شروع نکنید.
خودتان را ریلکس کنید.
یک شی کوچک آهنی (ابعاد کوچک تر از 1 سانتی متر) پیدا کنید و آنرا روی یک میز
چوبی قرار بدهید.
دستانتان را در دو طرف شی قرار بدهید.
حالا تمرکز کنید روی شیء ، آنقدر تا احساس کنید که بخشی از وجود شماست.
تصور کنید یک انرژی آبی رنگ از هر دو دست شما به سمت شیء جاری می شود.
تصور کنید که شیء انرژی را به خود جذب میکند و به مرور مملو از انرژی می شود.
بعد از 1 دقیقه برای حرکت دادن شیء به سمت چپ یا راست تمرکز کنید، سعی کنید
شیء را در جهت مورد نظر حرکت بدهید.
این کار را آنقدر تکرار کنید تا شیء حرکت کند.
برای اینکه شیء روی هوا شناور شود باید تصور کنید که انرژی آبی رنگ در قسمت زیرین
شی جمع می شود و این انرژی آنقدر زیاد می شود که شیء را وادار میکند از سطح زمین
فاصله بگیرد

پایان بخش اول

برای حمایت از میراث ما را به دوستان خود معرفی کنید.

Avatar
مهدی ابراهیم زادهنظرات

    پاسخی بگذارید